Greenkeeper Training

Powered by
Translate

Vzdrževanje golf igrišč v Sloveniji


V Sloveniji zaenkrat nimamo posebnega šolanja ali smeri za področje vzdrževanja golf igrišč. Osnovno izobrazbo si lahko bodoči vzdrževalci golf igrišč pridobijo na Kmetijski šoli Grm v Novem Mestu, kjer se lahko izobrazijo za vzdrževalca rekreacijskih in športnih zelenih površin. Velika večina vzdrževalcev golf igrišč v Sloveniji nima primerne izobrazbe ali izkušenj, te si pridobijo na samem igrišču ob delu. Vodji vzdrževanj so Fakultetno izobraženi in so v veliki večini diplomirani agronomi. Ostali poklici primerni za vzdrževalca golf igrišč so: kmetovalec (3 letno šolanje), kmetijski tehnik (4 letno šolanje), vrtnar (3 letno šolanje), vrtnarski tehnik (4 letno šolanje). Te programe izvaja Kmetijska šola Maribor, Vrtnarska šola Celje, Kmetijska šola Grm in Biotehniška gimnazija Novo Mesto.

Glavni kontakt za izobraževanje vzdrževalca golf igrišč je.

Darko Cecelja, info@zvgis.si, +38631367834

Fakultete/zavodi/univerze, ki ponujajo izobraževanje za vzdrževalca golf igrišč.

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, http://www.fk.uni-mb.si/fkbv/

Kontaktna oseba: Jozica Loncaric Repa, tel.: +38623209000, jozica.repa@uni-mb.si

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, http://www.bf.uni-lj.si/dekanat/o-fakulteti/

Kontaktna oseba: Darko Klobucar, tel.: +38623203011, darko.klobucar@bf.uni-lj.si

Kmetijska šola Grm in Biotehniška gimnazija Novo Mesto, http://www.ksgrm.net/ksgrm/

Tel.: +38673934700, s-sksgrm.nm@guest.arnes.si

Kmetijski inštitut Slovenije, http://www.kis.si/pls/kis/!kis.web?m=0&j=EN#nav

Tel.: +38612805262, info@kis.si

Srednja kmetijska šola Maribor, http://www.bts.si/

Tel.: +38622353700, info@bts.si

Biotehnični center Naklo, http://www.bc-naklo.si/index.php

Tel.: +38642772100, info@bc-naklo.si