Greenkeeper Training

Powered by
TranslateGREENKEEPERUTDANNING I NORGE

·        Fra 1999 til 2007 tilbød Gjennestad Gartnerskole en greenkeeperutdanning på nivå som tilsvarer nivå 2 etter EGEU sin standard

·        Nå er det ikke noe utdanningstilbud tilgjengelig for øyeblikket

·        NGA arrangerer hver vinter et ukes seminarprogram på ulike nivå som kalles Gresskurset

·        Det er startet en prosess for å få opprettet et eget fagbrev for greenkeepere. Dette kan tidligst være på plass i 2014


KONTAKTPERSON FOR GREENKEEPING OG UTDANNING :

Mari Myhrene, sekretær i NGA, adm@nga.no