Greenkeeper Training

Powered by
Translate

ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА  НА ТРЕВНИ ТЕРЕНИ /ГРИЙНКИПИНГ/ В БЪЛГАРИЯ

Българска Голф Грийнкипърска Асоциация (Б.Г.Г.А.) организира всяка година конференции и образoвателни семинари с участието на международни лектори представящи най-новите тенденции при изграждането и поддръжката на спортни тревни терени.

На този етап за нас е много важно  да  се приобщим и да си партнираме с европейски образователни институции, така че да работим за прилагане на професионални   програми за обучение на грийнкипъри.

Специализирано образование в областта на изграждането и поддръжката на спортни тревни терени в България все още не е въведено и ролята на Б.Г.Г.А. е да подпомогне това да се осъществи.

Програми за обмен  на знания и практически умения, както и партньорства с европейски грийнкипърски асоциации  ще предоставят нови възможности за по- добрата  професионална подготовка на нашите членове, така че ние сме готови да участваме в бъдещи  международни проекти.

Основна наша цел е да работим съвместно с държавни и образователни  институции,  мениджъри на  голф игрища и  спортни комплекси,  за да  гарантираме  покриване на високи стандарти не само при изграждането, но и при професионалното образование на българските грийнкипъри за спазване на екологичните норми при поддръжката и устойчивото развитие  на  спортните тревни  терени у нас.


ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ  / СЕКТОР ОБРАЗОВАНИЕ Б.Г.Г.А. :

Българска Голф Грийнкипърска Асоциация (Б.Г.Г.А.)

Адрес:  София- 1000, П.К. 272

България

Петя Лазарова

Моб.тел.:    +359 88   600 6130

Е-поща:    petialazarova@bgga.info

www.bgga.info


БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТИ  ПАРТНЬОРИ НА  Б.Г.Г.А.  В  ОБЛАСТТА НА ГРИЙНКИПЪРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Професор  д-р Христина Янчева

Аграрен Университет

Адрес:  Пловдив 4000, ул. Менделеев № 12

България

Тел.: +359 32 654 200

E -поща:   christina@au-plovdiv.bg

www.au-plovdiv.bg